Champagne Etienne Calsac

Champagne, Frankrike

Etienne tog över sina morföräldrars 3 hektar vingårdar i och kring Avize redan vid 26-års ålder. Tidigare sålde familjen Calsac druvorna de odlade till de stora Champagnehusen i området. Etienne började omedelbart att ställa om till ett hållbart jordbruk med ekologiska principer, med bland annat plantering av grässkydd mellan rankorna och plogning med häst. Han valde dock att behålla de strikta kvalitetskontrollerna som tillämpades när druvorna såldes till de stora Champagnehusen. Varje vingårdsläge vinifieras separat, samt flasklagras på jästfällningen i 36 månader och ytterligare 3 månader efter degorgering. Etienne är en av de mest spännande av unga champagneproducenter – med definitiv riktning mot stjärnorna!